Wat is mijn lezing waard?

15103901_sSinds begin dit jaar geef ik mijn lezingen op basis van waardebepaling achteraf. Ik heb daarmee het probleem van geld van de tafel gehaald en besloten dat men zelf mag bepalen wat het hen waard is, nadat ik de lezing heb gegeven. Hoe deze partij de waarde bepaalt is aan hen, net als het soort waarde. Soms kan dit in contacten zijn, soms kan dit in drank zijn, soms kan dit in geld zijn. En als ik de waarde die men mij heeft gegeven niet in lijn vind met de waarde die ik heb gegeven, dan is het uiteraard de laatste keer dat ik iets voor die organisatie gedaan heb.

Recent had ik de eerste lezing op basis van dit principe en ik heb daar het publiek, daar doe ik het immers voor, gevraagd wat mijn lezing waard was voor hen. Wat hebben ze er nu uit mee genomen en hoeveel vonden ze het waard. De lezing was zo’n 20 minuten en ging over duurzame inzetbaarheid. Mijn verhaal ging over het duurzaam inzetbaar blijven van mensen, wat volgens mij hetzelfde is als waarde blijven toevoegen. De vragen die je dan echter moet stellen is: wat is waarde? En voor wie is het waarde?

Van de ongeveer 150 bezoekers hebben zo’n 75 mensen het formulier ingevuld. Daarvan gaven 11 aan dat het ‘onbetaalbaar’ was. Dat ze er geen bedrag aan konden koppelen. Die 11 mensen kan ik helaas natuurlijk niet meenemen in een gemiddelde, want wat is onbetaalbaar. Waardeloos is wel mee te nemen, dat is 0 euro en dat zeiden drie mensen. Of vier, want een iemand vond het 1 cent waard.

Variatie

De variatie was heel groot. Zoals ik al aangaf vonden 3 mensen het waardeloos. 0 euro dus. Ook waren er bedragen van 1 cent, 1 euro en een aantal mensen vonden het 5 of 10 euro waard.

Het hoogste bedrag was 25.000.000. Een grapjas kan je zeggen, maar als ik de uitbijters eruit zou halen zou ik ook de 0 euro eruit moeten halen. Dat doe ik dus niet. Ook vond iemand het 100.000 euro waard, iemand vond het 50.000 euro waard, twee mensen vonden het 25.000 euro waard en twee mensen vonden het 10.000 euro waard.

Gemiddelde en mediaan

Het gemiddelde van alle waarnemingen (exclusief dus de ‘onbetaalbare’) lag op 407.083 euro. Als ik die grapjas van 25.000.000 eruit haal (toch maar even doen) komt dit op 3.920 euro. Nog steeds een bedrag hoger dan ik ooit voor een lezing gehad heb.

Als ik naar de mediaan kijk, dus de gemiddelde waarneming, geeft dit een heel ander beeld. Dan is het 76,50 euro waard. Dit komt omdat dus relatief veel mensen er een lage waarde aan geven, maar een aantal mensen het heel veel waard vinden.

Totaal

Je kan de waarde van een lezing natuurlijk ook aflezen aan de optelsom. Immers kijken we graag naar gemiddelden, maar elk individu die ik heb geïnspireerd is ‘rijker’ naar huis gegaan. De som van alle bedragen is 25.239.131 euro. Of als we de grapjas van 25 miljoen eruit halen dus 239.131 euro. Dat is de waarde die ik volgens de bezoekers (die antwoord hebben gegeven, de vraag is of de andere helft die geen antwoord heeft gegeven allemaal ook geen waarde ervaren hebben) in deze lezing heb gebracht.

De totale waarde van mijn lezing van 20 minuten was dus enkele tonnen. Ik ben benieuwd wat deze lezing mij de komende tijd aan waarde gaat brengen.

Daarnaast had ik ook de open vraag gesteld wat men had meegekregen. Daar waren de antwoorden zo mogelijk nog diverser dan bij de bedragen, maar enkele kwamen vaker voor of sprongen eruit:

  • Toekomst visie (heel vaak genoemd)
  • We moeten mensen geen trucjes leren, maar fundamenten
  • Empathie is een van de belangrijkste onderscheidende vermogens van mensen t.o.v. machines.

Ik wil het SBI in ieder geval bedanken voor hun medewerking aan dit experiment en ik ga zeker vaker dergelijke vragen stellen.