Advies

Advisering is een breed vakgebied en kan over vele onderwerpen en in vele vormen voorkomen. Zelf hanteer ik, afhankelijk van de klant, een van de volgende vormen:

Rapport met toelichting

Voor eenvoudige adviestrajecten, zoals bijvoorbeeld een evaluatie van de recruitmentsite, zal de advisering plaatsvinden in een rapportage met toelichting. Voor trajecten m.b.t. het vaststellen van een recruitmentstrategie of employer brand is dit vaak ook de gekozen vorm, hoewel het aanlooptraject en de tussentijdse feedback dan anders zijn.

Adviestraject

Een adviestraject kent wederom vele vormen. Hierbij is vaak sprake van een continue dialoog met wederzijdse feedback. Rapportages en memo’s zijn hier uiteraard onderdeel van, net als presentaties en workshops. Dit kan in sommige gevallen uitmonden in een uitgebreide rapportage, afhankelijk van de opdracht en de wens van de opdrachtgever.

De onderwerpen waarover je bij mij advies kan inwinnen zijn:

  • Recruitmentstrategie
  • Employer brand
  • Corporate recruitmentsite
  • Anders werken
  • Community management