Motivatie

Ik ben een groot aanhanger van Simon Sinek’s ‘it starts with why’ (zie video hieronder)

Het begint altijd met de vraag: waarom doe je iets? Zelden is een motiverend antwoord daarop: voor het geld. De vraag waarom ik ondernemer ben geworden kan ik dus ook goed beantwoorden: omdat ik niet het gevoel had iets bij te kunnen dragen in loondienst. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat ik tegen loondienst verbanden ben of mensen die wel in loondienst werken per definitie lager heb zitten. Ik had het gevoel dat ik meer kon bijdragen als ondernemer.

Wat wil ik dan bijdragen? Ik wil de wereld mooier achterlaten dan toen ik hem aantrof. Een oud indianen gezegde luid:

“We erven de wereld niet van onze ouders, maar we hebben hem in bruikleen van onze kinderen.”

Toch zijn de meeste acties die we bedrijfsmatig doen gericht op korte termijn profijt en lange termijn vernietiging van alles dat ons lief is. Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor mij geen onderscheidend vermogen, maar een uitgangspunt dat elke organisatie zou moeten hebben. Maatschappelijke verantwoordelijkheid is echter niet dat je als organisatie een goed doel sponsort, terwijl je ondertussen je personeel uitknijpt, klanten oplicht of de wet overtreedt want ‘je bent toch commercieel’. Als mensen, want organisaties bestaan uit mensen, niet zoveel kapot zouden maken zouden we veel minder charities nodig hebben.

Community management

Community management gaat primair om het faciliteren van dialogen tussen mensen met een bepaald gemeenschappelijk doel of interessegebied. Mijn eigen focus binnen het vakgebied van community management heeft de afgelopen jaren primair gelegen op de arbeidsmarkt. Ik geloof dat je de wereld iets mooier kan maken als we ons allemaal iets prettiger zouden voelen in ons werk. 

Dat prettiger maken kan op twee manieren. Ten eerste door een betere match te maken tussen werkgever en werknemer. Veel organisaties nemen mensen aan die eigenlijk niet echt bij ze passen. Veel mensen moeten besluiten nemen waar ze niet achter staan. Relatief weinig mensen zouden hun eigen organisatie aanbevelen bij vrienden als werkgever. Beter werven is daarvoor de oplossing. Dat klinkt eenvoudig, maar dat is het niet. Niets is zo moeilijk dan een goede match te maken tussen een organisatie en een individu. Het wordt er echter niet makkelijker op als een organisatie niet weet waar ze nu echt voor staan en de individu niet weet wat hij of zij nu eigenlijk wil.

De andere manier om werk prettiger te maken is anders werken. Een groot deel van ons werk is ‘creatief’ werk. Werk dat we met onze hersenen doen, niet met onze handen. Toch is de manier waarop we werk organiseren veelal nog ingedeeld volgens de principes van de industriële revolutie. We moeten allemaal, tegelijk op een bepaalde locatie zijn om samen iets te maken. De moderne technologie maakt dat volkomen overbodig. Niet dat fysiek contact niet meer nodig is, maar het is niet meer elke dag tussen 9 en 5 nodig. Hoe je dit in goede banen kan leiden is iets waar ik organisaties ook graag mee help.

Ook moeten organisaties zich afvragen wat hun bestaansrecht is. Wat is de toegevoegde waarde voor de maatschappij? Dat is immers waar je uiteindelijk geld mee verdiend. Business- en organisatiemodellen zullen de komende jaren op zijn kop gaan. De combinatie van een achtergrond als marketeer en veel kennis en ervaring op het gebied van organisaties en de arbeidsmarkt geeft mij een unieke positie als het gaat om het adviseren over nieuwe organisatie- en businessmodellen en het type medewerkers dat daarvoor nodig is.