(R)evolutie van werk

In Werken Nieuwe Stijl schreef ik over ‘Het Nieuwe Werken’. Dit boek, gebaseerd op interviews, had als doel een overzicht te geven m.b.t. alles dat er gebeurde dat onder de noemer ‘Het Nieuwe Werken’ viel. Tijdens het schrijven viel me reeds op dat heel veel bedrijven bezig waren om hun uiterlijk te veranderen, maar niets te doen aan het innerlijk. Een nieuw pand bouwen op verrotte fundamenten zogezegd.

Een andere groep ging wel iets verder en veranderde wel ook van binnen, maar slechts marginaal. Zo zijn er veel partijen die bijvoorbeeld ‘tijd en plaats onafhankelijk werken’ en ‘sturen op output’, maar die als businessmodel naar klanten toe nog steeds ‘uurtje-factuurtje’ doen en dus eigenlijk helemaal niet aan ‘het nieuwe werken’ kunnen doen.

Tijdens het schrijven van Werken Nieuwe Stijl kriebelde het daarom al, er klopt iets niet. In de jaren sindsdien is me opgevallen hoeveel bedrijven niet verder veranderde en weer op hun lauweren gingen rusten omdat ze nu ‘Het Nieuwe Werken’ hadden ingevoerd. Ik ben Het Nieuwe Werken dus gaan zien als de laatste stuiptrekking van organisaties die gedoemd zijn te verdwijnen.

De wereld is fundamenteel aan het veranderen. We zitten in de digitale revolutie, die net als de industriële revolutie, vele tientallen jaren zal duren. In de nieuwe wereld kan een 15 jarige jongen een app bouwen die complete bedrijven in hun faillissement duwt. In deze nieuwe wereld kan een groep, of het nu zelfstandigen zijn of samenwerkende consumenten, hele bedrijfstakken om zeep helpen. Het is geen vraag of we die wereld willen, want we krijgen hem. De vraag is: hoe gaan we er mee om? Als bedrijven en als individuen?

In de (R)evolutie van werk geef ik de huidige sociaal-maatschappelijke-economische trends weer weer en vertaal deze naar de werkvloer. Ik kijk daarbij niet naar de hele verre toekomst. Ik praat niet over de Homo Evolutis (cyborgs zogezegd), want die zijn er nog niet en daarover kunnen we vooral filosoferen. Ik heb bestaande modellen, bedrijven en situaties die het heel anders doen als uitgangspunt genomen. De toekomst is er al, hij is alleen nog niet wijdverspreid.

Dus als je meer wilt weten over de ontwikkelingen die gaande zijn en hoe deze in de (nabije) toekomst op jouw werk en leven van invloed kunnen zijn:

The book has been translated to English as well. It’s available on Kindle only (for now). So if you want to read the English version, feel free to buy it at amazon. 

Reeds 10 mensen hebben het boek gelezen voor publicatie. Dit zijn hun meningen over (R)evolutie van werk.

Dit is zo’n boek dat je niet netjes kunt houden, als je het leest schieten je de hele tijd voorbeelden te binnen en ga je zitten krabbelen in de kantlijn, uitroeptekens zetten en alinea’s onderstrepen. Jammer van zo’n inspirerend boek al die aantekeningen. En inderdaad, de toekomst is al begonnen, maar nog niet overal gedistribueerd! De (R)evolutie van werk? Misschien gaat het wel meer over ‘de (R)evolutie van organisaties!’.

Jaap Peters
Auteur o.a. Rijlands organiseren, Nieuwe Europees Organiseren, De intensieve menshouderij en directeur van DeLimes

‘It is like bowling. Eén voor één kegelt Bas, op basis van kennis uit het verleden en interpretatie van trends, de zekerheden van vandaag omver. En stelt daar trefzeker bouwstenen van de toekomst tegen over. Voor (HR) management een uitstekende slijpsteen om de eigen visie en strategie mee aan te scherpen.’

Henk Ritmeester
Corporate Director HR Ambitions USG People N.V.

Het boek biedt een goed overzicht voor mensen die snel op vlieghoogte gebracht willen worden wat betreft de veranderende wereld van werk.

Kim Spinder
Muiter bij Digital Action

Met veel plezier heb ik een kijkje mogen nemen in het manuscript. Mijn oog viel direct op de volgende alinea: “De grootste concurrent van een organisatie zijn niet zijn concurrenten, maar zwermen zelfstandigen die het zelf gaan doen. Zowel zelfstandig ondernemers als consumenten die het heft in eigen hand nemen … De levensduur van organisaties zal afnemen naarmate de snelheid van innovaties toeneemt. Veel organisaties zullen in opgezet worden met het doel om slechts een beperkte tijd te bestaan”.

Dat is in een paar regels veel stof tot nadenken, waarbij al lezende het duidelijk wordt dat het enige dat volgens Bas overeind blijft het woord ‘organisatie’ is. Bas heeft een mooi verhaal neergezet, waarbij ik zijn inzichten en gedachtegoed helemaal onderschrijf. Een must-read!

Ronald van den Hoff
Co-founder Seats2meet.com en auteur van het boek Society30.

We leven in één van de meest opwindende tijden ooit. In een tijd van convergentie tussen vele disciplines. In een enorm disruptieve tijd die zijn weerga niet kent.Dit vraagt om oplossingen die volstrekt niet passen in de huidige paradigma’s van werk en organiseren. Het wordt tijd dat bestuurders en beslissers dit gaat inzien.

Van dit soort boeken kunnen er niet genoeg zijn. Bas raakt wat mij betreft aan alle relevante thema’s en biedt geen oplossingen, maar wel oplossingsrichtingen met zijn boek. En hoe meer mensen hier kennis van nemen, des te beter! Voor de problemen van morgen is maar één oplossing. Snoeihard uitproberen en de uitkomsten van alle experimenten delen met zoveel mogelijk mensen. Winning by sharing!

Martijn Aslander
Auteur van Easycratie en 150 lifehackingtips
Co-founder Permanent Beta, Quanitfied Self Europe, Lifehacking.nl

Ontwikkelingen gaan sneller dan ooit en volgen elkaar in steeds hoger tempo op. Maar wat betekenen die ontwikkelingen en wat betekenen ze voor mij? Met die vraag zitten velen. Voor wie wil weten wat de impact is van de (veelal digitale) trends op werk, praat Bas van de Haterd je in zijn boek bij. ‘Doe het zelf’ en ‘doe het samen’ zijn voor mij twee belangrijke ontwikkelingen die ook in het boek een rol spelen. Over kleinere wisselende samenwerkingsverbanden, over mensen die elkaar helpen zonder tussenkomst van instituties, over nieuwe vormen van organisatie en financiering. Lees en doe er je voordeel mee!

Erwin Blom
Auteur Handboek communities, de Realtime revolutie en Crowdfunding.
Co founder The Crowds & Fast Moving Targets

De wereld schreeuwt om rebellen. Mensen die in staat zijn om de huidige tijdsgeest te vatten, de waan van de dag te doorbreken en onze hang naar het verleden te ontzenuwen. Onze huidige conditionering moeten we doorbreken om voor te sorteren op de toekomst. De tijd van het ongelimiteerd oogsten is voorbij en nu is het tijd voor zaaien. Maar daarvoor heb je visie en zienswijze nodig. Van de Haterd weet met zijn boek onze bestaande denkkaders gefundeerd te doorbreken en tegelijkertijd handvatten te bieden voor de toekomst van werk. Een toekomst die dichterbij is dan we denken en waar Van de Haterd ons een blik in geeft. Afleren van wat we geleerd hebben en het verschil maken door onszelf te herdefiniëren is de essentie voor succes in de toekomst. Dit boek geeft hiervoor een eerste duidelijke aanzet.

Tony Bosma
Partner bij Ordina, Trendwatcher bij Extend Limits
Meervoudig genomineerde voor Trendwatcher of the Year award

Voor iedereen die vol verbazing kijkt naar hoe snel de wereld veranderen. Voor iedereen die op zijn klompen aanvoelt dat dit ook op zijn of haar leven een enorme impact gaat hebben. Voor iedereen die het in historisch perspectief wil snappen. Voor iedereen die wil weten weten welke vragen hij moet beantwoorden om zo soepel mogelijk mee te groeien met deze ontwikkelen. Voor hen schreef Bas dit boek.

Nils Roemen
Auteur Durftevragen boek
Co-founder De Waarmakerij & Durftevragen

“Of je de ontwikkelingen die Bas in dit boek beschrijft beschouwt als evolutionair of als revolutionair, het gevolg ervan is dat het op de (arbeids)markt na vele decennia eindelijk weer om het individu gaat draaien. Dus zal de grootste vraag worden of we (blijven) durven te vertrouwen in mensen en hun sterktes. Elke werkgever en ondernemer die dat durft en kan, zal ervaren dat de toekomst vooral heel veel kansen biedt.”

Karen Romme
Auteur van 7 managementboeken waaronder Calimeromarketing en Ondernemerseks.

Het lijkt erop dat we radicale veranderingen aanbrengen binnen alle facetten van het leven. Niet alleen om kosten te besparen, maar ook om de sociale cohesie en wederkerigheid te bevorderen. Met zijn allen staan wij sterker en moeten we elke financiële crisis weer te boven kunnen komen. Het iets voor iemand kunnen doen en er zelf ook beter van worden zonder hierbij van elkaar afhankelijk te zijn lijkt HET nieuwe uitgangspunt voor de komende decennia. De stap om samen te zorgen dat we allemaal beter worden lijkt nu dan ook echt gezet te worden. Vraag blijft alleen wel, hoe kunnen bedrijven hierop inspelen. Bas van de Haterd heeft het antwoord. Zo gaat hij in op het fenomeen dat een bakker bijvoorbeeld brood ruilt tegen een plaatsing van een vacature op Zwolleheeftwerk.nl. Hoe deze ruilhandel belastingtechnisch werkt dat is nog even de vraag maar het is duidelijk dat beide partijen hier voordeel aan hebben. Bas draagt nog vele tientallen andere inspirerende voorbeelden aan van een snel veranderende wereld waar zo’n beetje elk business model op zijn kop komt te staan. Na lezing zal de lezer iets meer grip hebben op deze nieuwe tijd. Aan het werk!

Farid Tabarki
Oprichter Studio Zeitgeist
Trendwatcher of the Year 2012.