Anders Werken

Organisaties zijn nu vaak ingericht gebaseerd op het ‘industriële revolutie model’. In het begin van dit millennium hoorde ik Al Gore, die net de presidentsrace had verloren, spreken op een congres over ‘het internet’. Hij stelde dat er een hardnekkige mythe bestond over de stoommachine. Hij stelde namelijk dat we geloven dat de stoommachine meteen heeft geleid tot de industriële revolutie en de enorme productiviteitsstijgingen die daarmee gepaard gingen. Daar zat echter enkele tientallen jaren tussen, want pas toen de organisatiestructuren werden aangepast, de lopende band van Ford, kwam de echte stijging in productiviteit op gang. Hij trok dit vergelijk door naar de wereld van het internet. Er waren extreme verwachtingen, maar de realiteit was dat bij een bestelling via het web deze werd geprint, in het bakje van de secretaresse gelegd, werd ingevoerd in het normale systeem en verwerkt. Dat levert dus geen productiviteitsstijging op. Nu lachen we om deze manier van werken, maar over 20 jaar lachen we om veel van de huidige organisatievormen.

Om optimaal te profiteren van de mogelijkheden die de nieuwe technologie ons biedt, moeten we serieus kijken naar alle aspecten van de organisatie. Zowel het organisatiemodel, het beloningsmodel en de samenwerkingsverbanden.

Er zijn een groot aantal trends en ontwikkelingen die van invloed zijn op de nieuwe manieren van organiseren. Veel van deze trends lijken elkaar soms zelfs tegen te spreken, maar passen wel in hetzelfde plaatje. Globalisering (gebruik maken van de wereldwijde pool aan talent) en lokalisering (kopen bij de lokale boer) bijvoorbeeld kunnen heel goed samen. Net als de steeds groter groeiende groep zelfstandig professionals die ook samen past bij de steeds grotere groep ‘zekerheidzoekers’ die juist een echte vaste baan wil.

De exacte manier waarop ik organisaties kan helpen met het anders werken varieert per organisatie en is afhankelijk van de fase waarin de organisatie zich bevindt.

Inspiratie

Veel organisaties bevinden zich nog helemaal aan het begin van het ‘anders werken’ traject. Wat is het eigenlijk? Waar moeten we naar toe? Welke trends zijn er allemaal en welke trends zijn op ons van toepassing? Ik inspireer in deze gevallen graag, laat zien wat er gebeurt, waar het uiteindelijk heen gaat en welke tussenstappen er gezet kunnen worden.

Mogelijke dienstverlening: inspirerende lezingen en workshops die een aanzet geven om na te denken over de bedrijfsstrategie en de manier waarop er gewerkt wordt, met daarbij oog voor de organisatiestructuur en het businessmodel.

Advies

Indien een organisatie al een beeld heeft waar het heen gaat, of concreet een probleem heeft dat opgelost moet worden, kan een adviestraject uitkomst bieden. Hierbij wordt concreet, altijd in overleg met alle stakeholders, een plan opgesteld waar de organisatie naar toe wil, welke stappen daarvoor gezet moeten worden en hoe dit aangevlogen gaat worden.

Mogelijke dienstverlening: advies over de concrete invulling van de doelstelling met betrekking tot anders werken en de stappen die gezet moeten worden om daar toe te komen.

Begeleiding

Indien het pad gekozen is kan een externe begeleider soms handig of zelfs noodzakelijk zijn. Persoonlijk geloof ik dat het verstandig is de echte projectleider op de loonlijst te hebben staan. Dat moet om zoveel mogelijk draagvlak te creëren ‘een echte collega’ zijn. De rol naast de projectleider, die van externe begeleider die de ogen open houdt, feedback geeft, niet verblind wordt door interne politiek en het durft om vijanden te maken als dat noodzakelijk is, is een rol die ik graag en met verve vervul.

Mogelijke dienstverlening: begeleiding bij de implementatie van anders werken trajecten, altijd in een part-time setting als ondersteuning van het echte implementatie-team.