Community management

Door de opkomst van social media zijn er vele nieuwe mogelijkheden ontstaan op het gebied van communicatie. Organisaties kunnen voortaan permanent een dialoog aangaan met de verschillende stakeholders: klanten, medewerkers, aandeelhouders en andere belanghebbenden. De wens voor een permanente dialoog bij veel van deze stakeholders is er al jaren, maar dit was financieel en technisch niet realiseerbaar. Sociale media bieden die mogelijkheden wel, maar de communicatie van veel organisaties is hier niet op ingesteld.

Community management gaat om het faciliteren van een permanente dialoog met stakeholders.

Strategisch community management

Bij strategisch community management gaat het met name om de vraag: wat willen we bereiken als organisatie? Met wie wil je de dialoog aan gaan? Wat is het doel van de dialoog? Waar kunnen we het succes aan afmeten? Moeten we zelf een community bouwen, kunnen we een community sponsoren of adopteren of moeten we misschien gewoon actief worden op externe communities?

Strategisch community management is geen rocket science, het is vooral logisch nadenken. Het is echter wel essentieel om een helder doel voor ogen te hebben en vooral onderweg bij te sturen indien er onverwachte ontwikkelingen zijn. Een goede content strategie (wat gaan we posten en waarom zouden de doelgroep dat interessant vinden) en een goede activatie strategie (hoe krijgen we mensen naar onze community en waarom gaan ze zich eraan verbinden) zijn daar onlosmakelijk onderdelen van.

Operationeel community management

Operationeel community management is het daadwerkelijk uitvoeren van de gekozen strategie. Dit gaat dus over het produceren van goede content en het activeren van de stakeholders om lid te worden van de community. Het is tevens de dialoog aangaan met de actieve leden om op die manier de olievlek te creëren die moet leiden tot een succesvolle community.

Operationeel community management is een onderdeel dat in latere fasen kan worden uitbesteed aan meer junior medewerkers, onder goede begeleiding. Initieel is het iets dat hand-in-hand moet gaan met de strategie, en dan met name het bijsturen van de strategie, en dus op dezelfde plek belegd moet zijn.